Data aktualizacji: 2022-01-21 Godzina: 17:17:20

Stawki WIBOR i WIBID aktualizujemy codziennie

Termin WIBID WIBOR Data
ON 1,67% 1,97% 2022-01-20
TN 1,86% 2,16% 2022-01-20
SW 2,08% 2,28% 2022-01-20
2W 2,10% 2,30% 2022-01-20
1M 2,24% 2,44% 2022-01-20
3M 2,63% 2,83% 2022-01-20
6M 3,02% 3,22% 2022-01-20
1Y 3,27% 3,47% 2022-01-20

Żródło: GPW

Co to jest WIBOR

Oficjalnie WIBOR to wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych będący kluczowym wskaźnikiem referencyjnym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej Depozyty na określone Terminy Fixingowe byłyby składane przez podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu w innych podmiotach, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu

W praktyce WIBOR to stopa procentowa podawana w skali rocznej określająca wartość po jakiej bank deklarują zawarcie transakcji pożyczki między sobą. WIBOR obok marży banku stanowi składową oprocentowania kredytów w bankach dla kredytobiorców.

Co to jest WIBID

Oficjalnie WIBID to wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej Depozyty na określone Terminy Fixingowe byłyby przyjmowane przez
podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu od innych podmiotów, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu

W praktyce WIBID to stopa procentowa podawana w skali rocznej po jakiej bank deklarują przyjęcie depozytu od innych banków. WIBID ma przełożenie na wysokość oprocentowania depozytów w bankach komercyjnych dla firm i konsumentów.