Data aktualizacji: 2022-02-10 Godzina: 02:01:53

Stawki WIBOR i WIBID aktualizujemy codziennie

Termin WIBID WIBOR Data
ON 2,32% 2,62% 2022-02-09
TN 2,39% 2,68% 2022-02-09
SW 2,57% 2,77% 2022-02-09
2W 2,58% 2,78% 2022-02-09
1M 2,60% 2,80% 2022-02-09
3M 3,03% 3,23% 2022-02-09
6M 3,50% 3,70% 2022-02-09
1Y 3,74% 3,94% 2022-02-09

Żródło: GPW

Co to jest WIBOR

Oficjalnie WIBOR to wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych będący kluczowym wskaźnikiem referencyjnym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej Depozyty na określone Terminy Fixingowe byłyby składane przez podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu w innych podmiotach, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu

W praktyce WIBOR to stopa procentowa podawana w skali rocznej określająca wartość po jakiej bank deklarują zawarcie transakcji pożyczki między sobą. WIBOR obok marży banku stanowi składową oprocentowania kredytów w bankach dla kredytobiorców.

Co to jest WIBID

Oficjalnie WIBID to wskaźnik referencyjny stopy procentowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej Depozyty na określone Terminy Fixingowe byłyby przyjmowane przez
podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu od innych podmiotów, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu

W praktyce WIBID to stopa procentowa podawana w skali rocznej po jakiej bank deklarują przyjęcie depozytu od innych banków. WIBID ma przełożenie na wysokość oprocentowania depozytów w bankach komercyjnych dla firm i konsumentów.