Data aktualizacji: 2022-12-01 Godzina: 03:01:57

Dane aktualizujemy codziennie

miesiąc CPI po wyłączeniu cen administrowanych po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych po wyłączeniu cen żywności i energii 15% średnia obcięta
zmiany do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w %)
05/2022 13,9 14,0 10,4 8,5 10,1
06/2022 15,5 15,9 11,2 9,1 10,7
07/2022 15,6 15,9 11,7 9,3 11,4
08/2022 16,1 16,7 12,6 9,9 12,3
09/2022 17,2 17,8 13,6 10,7 12,9
10/2022 17,9 18,7 14,4 11,0 14,3
zmiany do poprzedniego miesiąca (w %)
05/2022 1,7 1,9 1,3 1,0 1,2
06/2022 1,5 1,7 0,8 0,6 0,8
07/2022 0,5 0,5 0,8 0,6 0,7
08/2022 0,8 0,8 1,1 0,8 0,9
09/2022 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3
10/2022 1,8 1,9 1,5 1,0 1,3

Żródło: Kalkulacja inflacji bazowej NBP na podstawie danych GUS.

W tabeli oprócz standardowej inflacji konsumenckiej CPI podane są także 4 inne warianty inflacji:

  • po wyłączeniu cen administrowanych,
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,
  • po wyłączeniu cen żywności i energii,
  • 15% średnia obcięta.

Co to jest inflacja CPI?

Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest miarą, która bada średnią ważoną cen koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, takich jak transport, żywność i opieka medyczna. Oblicza się ją, biorąc zmiany cen dla każdej pozycji we wcześniej określonym koszyku towarów i uśredniając je. Zmiany w CPI służą do oceny zmian cen związanych z kosztami utrzymania.

CPI to jedna z najczęściej używanych statystyk do identyfikacji okresów inflacji lub deflacji. Można go porównać ze wskaźnikiem cen producenta (PPI), który zamiast brać pod uwagę ceny płacone przez konsumentów, sprawdza, ile przedsiębiorstwa płacą za nakłady.