Co składa się na koszt kredytu gotówkowego?

maj 5, 2023

Polityka redakcyjna i reklamowa

Written by Anna Pociągły

Koszt kredytu gotowkowego

Koszt kredytu gotówkowego składa się z kilku elementów, które mogą różnić się w zależności od instytucji finansowej udzielającej kredytu. Oto główne składniki kosztu kredytu gotówkowego:

 1. Oprocentowanie: Jest to podstawowy koszt kredytu, który jest obliczany jako procent kwoty kredytu udzielonej przez bank. Oprocentowanie może być stałe lub zmienne, w zależności od rodzaju kredytu i warunków umowy.
 2. Prowizja: Banki często pobierają prowizję za udzielenie kredytu gotówkowego. Prowizja jest opłatą za obsługę wniosku kredytowego i przygotowanie umowy. Może być naliczana jako procent udzielonej kwoty kredytu lub jako stała opłata.
 3. Ubezpieczenie kredytu: W niektórych przypadkach bank może wymagać ubezpieczenia kredytu gotówkowego. Jest to dodatkowy koszt, który ma na celu zabezpieczenie banku w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy. Ubezpieczenie może obejmować ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy lub inne formy zabezpieczenia.
 4. Opłaty dodatkowe: Mogą wystąpić różnego rodzaju opłaty dodatkowe, takie jak opłata za wcześniejszą spłatę kredytu, opłata za przekroczenie limitu kredytowego, opłata za przesunięcie terminu spłaty lub opłata za opóźnienie w spłacie rat.

Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z umową kredytową i zrozumieć wszystkie składniki kosztu kredytu przed podpisaniem umowy. Przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego warto porównać oferty różnych banków, aby wybrać najkorzystniejszą opcję.

Od czego zależy oprocentowanie kredytu gotówkowego w banku?

Oprocentowanie kredytu gotówkowego w banku może zależeć od kilku czynników. Oto główne czynniki, które wpływają na wysokość oprocentowania:

 1. Wysokość i okres kredytu: Zazwyczaj większe kwoty kredytu lub dłuższe okresy spłaty wiążą się z wyższym oprocentowaniem. Banki mogą stosować różne stawki oprocentowania w zależności od przedziałów kwotowych lub okresu spłaty kredytu.
 2. Ocena wiarygodności kredytowej: Banki oceniają zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców, uwzględniając ich historię kredytową, dochody, stabilność zatrudnienia i inne czynniki. Im lepsza ocena wiarygodności kredytowej, tym niższe oprocentowanie można otrzymać. Osoby o dobrej historii kredytowej mają większe szanse na negocjowanie korzystniejszych warunków kredytu.
 3. Warunki rynkowe: Oprocentowanie kredytu gotówkowego może być również uzależnione od warunków rynkowych, takich jak stopa referencyjna banku centralnego, stopy procentowe na rynku międzybankowym lub ogólna sytuacja gospodarcza. Jeśli stopy procentowe są wysokie, banki mogą ustalać wyższe oprocentowanie kredytów.
 4. Konkurencyjność rynku: Poziom konkurencji na rynku bankowym może mieć wpływ na oprocentowanie kredytu gotówkowego. W sytuacji, gdy wiele banków oferuje kredyty gotówkowe, mogą one konkurować ze sobą, obniżając stawki oprocentowania, aby przyciągnąć klientów.
 5. Negocjacje i indywidualne umowy: Ostateczne oprocentowanie kredytu gotówkowego może być wynikiem negocjacji między kredytobiorcą a bankiem. W zależności od sytuacji finansowej i zdolności negocjacyjnych klienta, bank może być skłonny dostosować stawkę oprocentowania.

Warto pamiętać, że powyższe czynniki mogą się różnić w zależności od polityki i praktyk poszczególnych banków. Dlatego ważne jest porównanie ofert różnych instytucji finansowych przed podjęciem decyzji o kredycie gotówkowym.

Przykład obliczania oprocentowania kredytu

Oto przykładowe obliczenie oprocentowania kredytu gotówkowego:

Załóżmy, że bierzesz kredyt gotówkowy na kwotę 10 000 zł na okres 2 lat (24 miesiące). Bank oferuje oprocentowanie w wysokości 10% w skali rocznej.

 1. Skonwertuj oprocentowanie roczne na oprocentowanie miesięczne:
  Oprocentowanie miesięczne = (1 + oprocentowanie roczne)^(1/12) – 1
  Oprocentowanie miesięczne = (1 + 0.10)^(1/12) – 1
  Oprocentowanie miesięczne = 0.7977% (zaokrąglone do czterech miejsc po przecinku)
 2. Oblicz miesięczną ratę kredytu:
  Miesięczna rata = (kwota kredytu * oprocentowanie miesięczne) / (1 – (1 + oprocentowanie miesięczne)^(-liczba miesięcy))
  Miesięczna rata = (10,000 zł * 0.007977) / (1 – (1 + 0.007977)^(-24))
  Miesięczna rata = 446.59 zł (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku)

Dlatego też, w tym przykładzie, miesięczna rata kredytu wynosiłaby około 446.59 zł przez okres 24 miesięcy przy oprocentowaniu 10% w skali rocznej.

Warto zauważyć, że powyższe obliczenia to jedynie przykład i rzeczywiste koszty kredytu mogą różnić się w zależności od warunków umowy kredytowej i polityki banku. Przed podjęciem decyzji o kredycie gotówkowym zawsze zalecamy dokładne zapoznanie się z ofertą banku i konsultację z pracownikami banku w celu uzyskania precyzyjnych informacji dotyczących oprocentowania i kosztów kredytu.

Dlaczego oprocentowanie kredytu w polskim banku zmienia się w czasie trwania kredytu?

Oprocentowanie kredytu w polskim banku może się zmieniać w czasie trwania kredytu z kilku powodów. Oto kilka czynników, które wpływają na zmiany oprocentowania kredytu:

 1. Rodzaj oprocentowania: Istnieją dwa podstawowe rodzaje oprocentowania kredytów: stałe i zmienne. Oprocentowanie stałe pozostaje niezmienne przez cały okres kredytu, podczas gdy oprocentowanie zmienne może ulegać zmianie zgodnie z określonym wskaźnikiem, takim jak WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) lub stopa referencyjna banku centralnego. Jeśli kredyt ma oprocentowanie zmienne, zmiany stóp referencyjnych mogą wpływać na oprocentowanie kredytu.
 2. Polityka banku: Banki mogą dostosowywać oprocentowanie kredytów w zależności od polityki i strategii rynkowej. Banki mogą reagować na zmieniające się warunki rynkowe, konkurencję, stopy procentowe lub inne czynniki, wprowadzając zmiany w oprocentowaniu kredytów.
 3. Renegocjacja umowy: W niektórych przypadkach, jeśli warunki umowy kredytowej to dopuszczają, kredytobiorcy mogą negocjować zmianę oprocentowania w trakcie trwania kredytu. Na przykład, jeśli kredytobiorca ma korzystną historię spłaty kredytu i dobre relacje z bankiem, może próbować renegocjować umowę w celu uzyskania korzystniejszych warunków, w tym niższego oprocentowania.

Warto zauważyć, że zmiany oprocentowania kredytu mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla kredytobiorców. Jeśli oprocentowanie kredytu wzrasta, może to prowadzić do wzrostu wysokości rat kredytowych i wyższych kosztów kredytu. Z drugiej strony, jeśli oprocentowanie spada, może to przynieść korzyści finansowe w postaci niższych rat kredytowych.

Przed podpisaniem umowy kredytowej zawsze warto dokładnie zapoznać się z warunkami kredytu, w tym z polityką oprocentowania banku, aby zrozumieć, czy i jakie zmiany oprocentowania mogą wystąpić w czasie trwania kredytu.

Przykład zmiany kosztu kredytu po podniesieniu stopy referencyjnej NBP o 2 punkty procentowe

Aby przedstawić przykład zmiany kosztu kredytu po podniesieniu stopy referencyjnej NBP o 2 punkty procentowe, przyjmijmy następujące dane:

 • Kwota kredytu: 100 000 zł
 • Okres kredytu: 5 lat (60 miesięcy)
 • Oprocentowanie początkowe: 6% w skali rocznej (0,5% miesięcznie)
 • Rata kredytu: 1 943,10 zł

Przed podniesieniem stopy referencyjnej:
Rata kredytu: 1 943,10 zł
Koszt kredytu (łączne odsetki przez cały okres): (1 943,10 zł * 60 miesięcy) – 100 000 zł = 165 586 zł

Po podniesieniu stopy referencyjnej o 2 punkty procentowe:
Oprocentowanie nowe: 8% w skali rocznej (0,67% miesięcznie)

Aby obliczyć nową ratę kredytu, musimy przeliczyć oprocentowanie miesięczne:
Oprocentowanie nowe miesięczne = (1 + oprocentowanie nowe roczne)^(1/12) – 1
Oprocentowanie nowe miesięczne = (1 + 0,08)^(1/12) – 1
Oprocentowanie nowe miesięczne = 0,65% (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku)

Obliczamy nową ratę kredytu:
Nowa rata kredytu = (kwota kredytu * oprocentowanie nowe miesięczne) / (1 – (1 + oprocentowanie nowe miesięczne)^(-liczba miesięcy))
Nowa rata kredytu = (100 000 zł * 0,0065) / (1 – (1 + 0,0065)^(-60))
Nowa rata kredytu = 2 033,27 zł (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku)

Koszt kredytu po podniesieniu stopy referencyjnej:
Koszt kredytu (łączne odsetki przez cały okres): (2 033,27 zł * 60 miesięcy) – 100 000 zł = 220 196 zł

W wyniku podniesienia stopy referencyjnej o 2 punkty procentowe, miesięczna rata kredytu wzrosła z 1 943,10 zł do 2 033,27 zł, a łączne koszty kredytu wzrosły z 165 586 zł do 220 196 zł.

Należy pamiętać, że powyższe obliczenia to jedynie przykład i rzeczywiste zmiany kosztów kredytu będą zależeć od wielu czynników, takich jak wysokość oprocentowania początkowego, okres kredytowania i innych warunków umowy kredytowej.

Jak wybrać najtańszą ofertę kredytu gotówkowego?

Wybór najtańszej oferty kredytu gotówkowego może być złożonym procesem, wymagającym starannego porównania wielu czynników. Oto kilka kroków, które możesz podjąć, aby wybrać najtańszą ofertę kredytu gotówkowego:

 1. Porównaj oprocentowanie: Jednym z najważniejszych czynników wpływających na koszt kredytu jest oprocentowanie. Sprawdź oprocentowanie oferowane przez różne banki i instytucje finansowe. Strona Ranking kredytów gotówkowych może byc pomocna w doborze najkorzystniejszej oferty. Dla osób ktore posiadają już kredyty strona rekinfinansow.pl/kredyt-konsolidacyjny/ może być przydatnym źródłem informacji, ale warto również przeglądać oferty innych banków.
 2. Przeanalizuj prowizje i opłaty: Oprócz oprocentowania, zwróć uwagę na prowizje i opłaty dodatkowe, takie jak opłata za udzielenie kredytu czy prowizja za wcześniejszą spłatę. Te dodatkowe koszty mogą mieć znaczący wpływ na łączny koszt kredytu.
 3. Sprawdź warunki kredytu: Przeczytaj uważnie warunki kredytu, takie jak okres spłaty, możliwość wcześniejszej spłaty, zabezpieczenia czy ubezpieczenia. Upewnij się, że są one zgodne z Twoimi potrzebami i preferencjami.
 4. Skonsultuj się z doradcą finansowym: Jeśli czujesz się niepewny lub chcesz uzyskać bardziej szczegółowe porady, warto skonsultować się z doradcą finansowym. Mogą oni pomóc Ci zrozumieć różne oferty kredytowe i pomóc w wyborze najlepszej opcji dla Twojej sytuacji finansowej.
 5. Przeczytaj opinie i recenzje: Przed podjęciem decyzji warto przeczytać opinie innych klientów na temat konkretnych banków lub instytucji finansowych. Możesz znaleźć takie opinie na stronach internetowych, forach dyskusyjnych lub portalach z recenzjami finansowymi.
 6. Zwróć uwagę na dodatkowe korzyści: Niektóre banki oferują dodatkowe korzyści dla klientów, takie jak programy lojalnościowe, rabaty czy ubezpieczenia. Warto wziąć to pod uwagę przy wyborze kredytu, ale nie pozwól, aby to było decydującym czynnikiem, jeśli koszt kredytu jest dla Ciebie najważniejszy.

Pamiętaj, że wybór najtańszej oferty kredytu gotówkowego powinien być dokładnie przemyślany i dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb finansowych. Przeczytaj umowę kredytową i zrozum wszystkie zapisy przed jej podpisaniem.

Powiązane

ARTYKUŁY

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *