Polityka redakcyjna serwisu chwilowki-pozyczka.pl dotyczy zarówno autorów treści, edytorów oraz recenzentów ale także naszych czytelników i odbiorców treści.

Wartości redakcyjne

Nasi odbiorcy nam ufają i oczekują od nas przestrzegania najwyższych standardów redakcyjnych.

Mamy prawo do wolności wypowiedzi, zawarte w Karcie i chronione przez Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz Ustawę o Prawach Człowieka z 1998 r. Ta wolność leży u podstaw niezależności chwilowki-pozyczki.pl. Nasi odbiorcy mają prawo do otrzymywania kreatywnych materiałów, informacji i pomysłów bez zakłóceń. Ale nasi odbiorcy oczekują również, że zrównoważymy nasze prawo do wolności wypowiedzi z naszymi obowiązkami wobec naszych odbiorców i naszych współpracowników, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych.

Działamy w interesie publicznym – tłumacząc zawiłe kwestie finansowe dotyczące kredytów i pożyczek, opowiadając historie ważne dla naszych odbiorców i pociągając do odpowiedzialności. W szczególności w naszym dziennikarstwie staramy się ustalić prawdę i stosować najwyższe standardy raportowania, aby zapewnić rzetelne i dokładne relacje. Nasza specjalistyczna wiedza zapewnia profesjonalny osąd i przejrzystą analizę. Jesteśmy bezstronni, staramy się odzwierciedlać poglądy i doświadczenia naszych odbiorców – tak, aby nasza twórczość jako całość obejmowała szeroki zakres i różnorodność opinii, a żaden istotny nurt myśli nie jest niedostatecznie reprezentowany lub pomijany. Jesteśmy niezależni od zewnętrznych interesów i ustaleń, które mogłyby zagrozić naszej redakcyjnej integralności. Nasze standardy redakcyjne nie wymagają absolutnej neutralności w każdej kwestii ani oderwania od podstawowych zasad demokratycznych.

Wolność słowa umożliwia wymianę informacji i idei bez ingerencji państwa. Pomaga prowadzić debatę publiczną – zachęcając nas do bycia ciekawym, zaangażowanym i krytycznym. Pozwala np. dramaturgom, satyrykom i komikom komentować otaczający nas świat. Jednak wolność wypowiedzi nie jest prawem absolutnym – wiąże się z obowiązkami i odpowiedzialnością, a także podlega ograniczeniom i ograniczeniom prawnym.

Korzystając z wolności słowa, musimy zapewnić odpowiednią ochronę słabszym grupom i unikać popełniania nieuzasadnionych przestępstw. Musimy również szanować prywatność ludzi – umieszczając prywatne informacje w domenie publicznej tylko wtedy, gdy interes publiczny przeważa nad uzasadnionym oczekiwaniem jednostki w zakresie prywatności.

Jako członkowie naszych odbiorców mają prawo dostępu do informacji i pomysłów; jednak musimy zapewnić, że treści, które mogą być dla nich nieodpowiednie, są odpowiednio zaplanowane.

Kwalifikacje autorów

Każdy z autorów musi mieć doświadczenie co-najmniej 2-letnie doświadczenie i satysfakcjonująca wiedze ekonomiczną. Preferujemy autorów, którzy specjalizują się w tematyce kredytowej i doskonale rozumieją zagadnienia z nimi związane. Recenzenci to jeszcze bardziej doświadczeni autorzy, którzy posiadają ugruntowaną markę w środowisku finansowym i/lub edukacyjnym.

Treści sponsorowane

Serwis chwilowki-pozyczka.pl nie tworzy treści nieobiektywnych, lub nie zawierających pełnych informacji nawet jeśli treści jest sponsorowana. Każda treść sponsorowana jest oznaczona jako „treść sponsorowana” z przedstawioną sylwetką sponsora. Sponsorowanie treści ma jedynie znaczenie w tym, że poruszymy dane temat, który chciałby sponsor. Sponsorzy mają wkład w budowę treści edukacyjnych na naszym portalu.

Dotychczas 100% treści na portalu powstało z funduszy samych autorów. Działalność portalu ma charakter non-profit.

Proces tworzenia i publikacji treści

Każda treść napisana przez wykwalifikowanego autora, następnie sprawdzana pod kątem merytorycznym przez Recenzenta. Recenzent przekazuje poprawki, następnie sprawdza finalna wersję. Kluczową kompetencją Recenzenta jest fact-checking czyli sprawdzanie treści zgodnie z przyjętym konsensusem naukowym i światowa agendą, w której kluczowe role pełnią instytucje i banki międzynarodowe np. World Economic Forum, IMF, Bank Międzynarodowych Rozliczeń w Bazylei, banki narodowe oraz komercyjne.

Polityka anytdyskryminacja

chwilowki-pozyczka.pl zachęca do zgłaszania wszystkich dostrzeżonych przypadków dyskryminacji, nękania lub odwetu, niezależnie od tożsamości czy stanowiska sprawcy. Osoby, które uważają, że padły ofiarą takiego zachowania, powinny omówić swoje obawy ze swoim bezpośrednim przełożonym, dowolnym członkiem komisji ds. praktyk personalnych, działem zasobów ludzkich lub dowolnym rzecznikiem praw obywatelskich.

Ponadto chwilowki-pozyczka.pl zachęca osoby, które uważają, że są ofiarami takiego zachowania, do niezwłocznego poinformowania sprawcy, że jego zachowanie jest niepożądane, oraz do zażądania zaprzestania go. Często samo to działanie rozwiąże problem.

To samo dotyczy publikowanych treści na naszej stronie. Prosimy o zgłaszanie nam treści, które uważasz, że mogą dyskryminować kogoś z jakiegoś powodu. W tym celu możesz przesłać nam formularz zgłoszeniowy lub zostawić komentarz pod konkretnym artykułem.

Uwagi do polityki redakcyjnej

Redakcja chwillowki-pozyczka.pl jest otwarta na sugestie i uwagi dotyczące treści i polityki redakcyjnej i antydyskryminacyjnej,